Mediatheek

Voor zomer 2021 duidelijkheid over inhoud routekaart duurzaamheid

De eerder door het college van B&W gepresenteerde routekaart duurzaamheid werd in het najaar van 2019 door de politiek als niet besluitrijp getypeerd. Door het aannemen van een motie van Streekbelangen, VVD, Het Vechtse Verbond en de PvdA krijgt het college een steuntje in de rug om een nieuwe routekaart voor het zomerreces van 2021 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Volgens GroenLinks gaat het allemaal te langzaam. De partij pleitte voor meer actie en versnelling van processen.

gepubliceerd op woensdag 10 juni 2020
Meer video's
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES