Samenvatting raadsvergadering 9 juli 2019

woensdag 10 juli 2019 08.54 uur

Op dinsdag 9 juli werd de laatste raadsvergadering voor het zomerreces gehouden. Deze stond in het teken van de Kadernota 2020. Net als in vele andere...

'Rondom de Raad' - LIVE op maandag 1 juli

maandag 1 juli 2019 07.57 uur

Maandagavond 1 juli komt de gemeenteraad van Stichtse Vecht bij elkaar om te vergaderen en besluiten te nemen. Op de agenda: Koersdocument Omgevingsvi...

ADVERTENTIES
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES