Noodkreet van spelende kinderen Reigerskamp

vrijdag 06 april 2018 16.58 uur

De gemeente Stichtse Vecht gaat de speelpleinen in de wijken herinrichten. In de Maarssenbroekse wijk Reigerskamp vindt die herinrichting in dit voorjaar plaats. Het huidige drukbezochte speelpleintje rond Reigerskamp 350 is al half afgebroken en komt te vervallen. In de plaats ervan komt een graspleintje, groenvoorziening, keien op de grond, een boomstronk en een evenwichtstoestel. Allesbehalve een uitdagende speelplek voor de kinderen. Zij zijn het dan ook niet eens met de plannen. Ouders en kinderen roepen de gemeente op de plannen te herzien en het speeltuintje voor de buurt te behouden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES