Jaarverslag: Mijke Moons - de eerste kinderburgemeester van Stichtse Vecht

zaterdag 14 juli 2018 13.58 uur

Sinds vorig jaar heeft Stichtse Vecht een kinderburgemeester. Mijke Moons is de eerste die zich zo mag noemen. Sinds haar aantreden heeft zij haar functie enthousiast ingevuld. Ze vervulde representatieve activiteiten zoals openingshandelingen en prijsuitreikingen, en vergezelde burgemeester Witteman en wethouders bij openbare gelegenheden. Mijke besteedde ook aandacht aan de inhoud. Vanaf haar aantreden hield ze vast aan haar boodschap: een pestvrije school, gezond snoepen, sporten voor iedereen en buitenspelen. In haar publieke optredens hamerde Mijke er ook op dat besluiten voor kinderen door kinderen genomen zouden moeten worden. Kinderen zouden sowieso eerder in het besluitvormingsproces betrokken moeten worden bij zaken die hun aangaan. Van haar jaar als kinderburgemeester is een jaarverslag in beeld gemaakt. Op dinsdag 25 september draagt Mijke het stokje over aan Britt Klomp, de onlangs gekozen kinderburgemeester.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES