Streekbelangen geeft pittig signaal af over bestemmingsplan 'Rondom de Vecht'

woensdag 03 oktober 2018 02.35 uur

In de raad van 2 oktober is het bestemmingsplan Rondom de Vecht door de gemeenteraad aangenomen. De nodige tijd werd er nog vergaderd om tot een oordeel van het plan te komen. Zo waren onderwerpen als de uitbreiding van Schulp, zorgen van inwoners over de toekomst van het open weiland aan de Klokjeslaan en Diependaalsewijk en ook het afmeren van boten langs de Weersloot (een vaarweg tussen de Vecht en de Loosdrechtse plassen) bespreekbare onderwerpen. PvdA stelde over de Weersloot een kritische vraag waarna de wethouder de inwoners verwees naar de Raad van State. Streekbelangen stemde tegen het plan en gaf een pittig signaal af: 'Onze conclusie is dat de wethouder onvoldoende beheersing heeft over dit bestemmingsplan.' ChristenUnie-SGP vulde aan: 'We begrijpen wat fractie Streekbelangen heeft gezegd, maar dat dat signaal wel kan worden afgegeven. Maar we stemmen wel voor dit bestemmingsplan.' Na afloop van de vergadering was fractievoorzitter Albert Gemke van GroenLinks furieus over de opstelling van Streekbelangen: 'Ik vind het buitengewoon kwetsend dat de wethouder wordt aangevallen.' Rob Roos (Streekbelangen), Albert Gemke (GroenLinks) en wethouder van Dort gaven in het programma 'Rondom de Raad' een reactie op het afgegeven signaal.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES