Collegewerkprogramma; de vertaling van het coalitieakkoord (2)

donderdag 04 oktober 2018 13.19 uur

De raadsvergadering van dinsdag 2 oktober werd woensdagavond 3 oktober voortgezet. De hele avond stond in het teken staan van het Collegewerkprogramma: de vertaling van het coalitieakkoord van VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA. Het collegewerkprogramma moet o.a. worden beschouwd als het beleids- en financiële kader voor deze raadsperiode. Dit collegeprogramma is uiteindelijk met meerderheid van stemmen aangenomen. In aanloop naar de bespreking van het programma in de raad had RTV Stichtse Vecht een voorgesprek met wethouder Klomps en van Dort hierover.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES