Raad in meerderheid akkoord met begroting

woensdag 14 november 2018 15.28 uur

De programmabegroting en de meerjarenbegroting 2019-2022 is door de raad in meerderheid aangenomen. Een belangrijk startpunt van het huidige college van B&W. Na besluitvorming schoof financieel wethouder Jeroen Willem Klomps aan bij 'Rondom de Raad' om een korte toelichting te geven. In tegenstelling tot de lange begrotingsavonden zoals wie die gewend zijn uit het verleden was de behandeling van de begroting ruimschoots voor middernacht een feit. Terecht gaf burgemeester van Mastrigt aan het einde van de uitzending van 'Rondom de Raad' een pluim aan de afdeling griffie. Achter de schermen is vooraf een berg werk verzet, dat mede leidde tot snelle en adequate behandeling van dit belangrijk stuk in de raad. Middels een stemverklaring gaven de partijen PvdA en Maarssen 2000 aan waarom zij niet in stemden met de begroting.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES