Terugblik gemeenteraadsvergadering 20 november 2018

zaterdag 24 november 2018 11.01 uur

Op dinsdag 20 november jongstleden kwam de gemeenteraad van Stichtse Vecht bij elkaar. Dit keer een reguliere vergadering waarin besluiten werden genomen over het toekomstige afvalscheidingsstation en de financiering voor het nieuwe werkbedrijf Stichtse Vecht en voortzetting project 'Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen' in 2019. Ook werd een motie aangaande de N201 behandeld en stonden twee burgerinitiatieven op de agenda. In het naprogramma van Rondom de Raad werd de vergadering en besluiten doorgenomen en werd de uitzending traditioneel afgesloten met de burgemeester.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES