Samenvatting raadsvergadering 29.01.2019

woensdag 30 januari 2019 09.44 uur

Na afloop van de raadsvergadering van 29 januari jongstleden, werd in het programma Rondom de Raad samen met waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt teruggeblikt op de door de raad genomen besluiten van die avond. Op de agenda stonden een 2-tal moties en drie bespreekstukken.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES