Coalitiebesprekingen Stichtse Vecht: 'Het is een broedende kip. En die moeten we vooral niet storen.’

woensdag 30 januari 2019 11.47 uur

Door het wegvallen van Lokaal Liberaal in de coalitie van VVD, GroenLinks en het CDA is de minderheidscoalitie op zoek naar een nieuwe coalitiegenoot. De voorkeur gaat uit naar een partij met drie zetels zodat de coalitie in de raad over een meerderheid beschikt. Eerder werd bekend gemaakt dat verdere gesprekken met de PvdA worden gevoerd. Aan tafel bij Rondom de Raad schoven de hoofdrolspelers van de huidige coalitievorming aan: Pauline Bredt-Aler van de VVD en Maarten van Dijk van de PvdA. De laatste is tevens de wethouderskandidaat vanuit die partij. Veel wilden beiden nog niet zeggen: ‘Het is een broedende kip. En die moeten we vooral niet storen.’ Een uitgemaakte zaak is het zeker nog niet. Ook het verdergaan met de huidige minderheidscoalitie blijft een optie aldus de fractieleider van de VVD bij Rondom de Raad.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES