Terugblik 2-daagse raadsvergadering april 2019

donderdag 04 april 2019 08.53 uur

Op dinsdag 2 en woensdag 3 april kwam de gemeenteraad van Stichtse Vecht bij elkaar om met elkaar te vergaderen en besluiten te nemen. Belangrijke besluiten werden genomen zoals het bestemmingsplan Zogweterlinglaan, Landelijke Gebied Noord, het voorstel van de pioniersgroep aangevuld met het behouden van het spreekrecht in de raad, de nieuwe horecavisie, verlenging van het subsidieprogramma, het bepalen van het ambitieniveau voor de implementatie van de omgevingswet, de definitieve verkoop van het voormalige Loenense gemeentehuis Beek & Hoff, de motie ‘Slim Vertrouwen’ en het in werking stellen van het integriteitsprotocol naar wethouder van Dort. Na afloop van de twee vergaderavonden blikten we met waarnemend burgemeester Van Mastrigt terug op een aantal van de genomen besluiten en de toonzetting van de vergadering.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES