Samenvatting gemeenteraadsvergadering 7 mei 2019

woensdag 08 mei 2019 08.39 uur

Op dinsdag 7 mei kwamen de 33 raadsleden bij elkaar om te vergaderen en besluiten te nemen. Op de agenda het Burgerinitiatief Atlantische Buurt en een ‘vergeten’ motie uit 2013 die als doel had openbare parkeerplaatsen te compenseren vanwege de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Loenen aan de Vecht (Beek en Hoff). Naast een kort besloten gedeelte werd in openbaar gedebatteerd over een integriteitsmelding. Na afloop van de raad blikten we terug met waarnemend burgemeester Van Mastrigt.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES