Samenvatting gemeenteraadsvergadering 3 juni 2019

maandag 03 juni 2019 23.44 uur

Na afloop van de gemeenteraadsvergadering van 3 juni jongstleden werd in het programma Rondom de Raad samen met waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt teruggeblikt op de korte raadsvergadering. De raad nam een besluit over de nieuwbouw van de brandweerpost Nieuwer ter Aa. Ook werd de motie onderzoek SAVE / Veilig thuis met een meerderheid aangenomen. De behandeling van de verordening Jeugdhulp Stichtse Vecht werd terugverwezen naar de commissievergadering.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES