Geen steun voor wijzigingen vervoersplan U-OV

dinsdag 04 juni 2019 11.51 uur

Als het aan de raad en het college van B&W van Stichtse Vecht ligt, verdwijnen er geen bushaltes in Stichtse Vecht. De voorgestelde wijzigingen in het vervoersplan U-OV worden niet gesteund. De wijzigingen betreffen het vervallen van bushaltes en vervanging door U-Flex en een nieuwe halteplaats bij een rotonde. Zowel wethouder als raad willen dat de bereikbaarheid van Maarssen met het OV vanuit Utrecht en vice versa niet mag verslechteren op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. De wethouder zal deze boodschap overbrengen aan de Provincie.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES