Kaderstellend Koersdocument Omgevingsvisie aangenomen

dinsdag 02 juli 2019 12.13 uur

De raad van Stichtse Vecht heeft in de gemeenteraadsvergadering van 1 juli jongstleden het Koersdocument Omgevingsvisie aangenomen. Een belangrijk document in aanloop naar de komst van de omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES