Samenvatting raadsvergadering 1 en 2 juli 2019

woensdag 03 juli 2019 08.36 uur

Met een besluit over het koersdocument omgevingsvisie, actualisatie woonvisie en regionale huisvesteringsverordening zit er twee dagen van vergaderen voor de raadsleden van Stichtse Vecht op. Na uren van vergaderen blijkt dat er nog behoorlijk geschaafd moet worden aan de vergadercultuur. Na afloop van de raadsvergadering ging het politieke programma 'Rondom de Raad' van RTV Stichtse Vecht in gesprek met waarnemend burgemeester van Mastrigt. Dinsdag 9 juli staat de Kadernota op de agenda van de raad. Daarna zit het politieke seizoen erop en vangt het zomerreces aan.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES