Gemeentelijke afvalstoffenheffing in 2020 omhoog

woensdag 10 juli 2019 13.52 uur

De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten voor afval harder zijn gestegen dan de afvalstoffenheffing. Met het aannemen van de kadernota door een meerderheid van de raad, is de raad akkoord gegaan met de verhoging van de afvalkosten voor inwoners. Na het reces zal in een commissie het afvaldossier verder inhoudelijk worden behandeld.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES