Raad oneens met plannen GroenLinks maatregelen Schiphol

woensdag 02 oktober 2019 12.18 uur

GroenLinks diende tijdens de raad van 1 oktober een motie in met als doel het college op te dragen diverse actiepunten te ondernemen om de groei van Schiphol tegen te gaan. Zoals bijvoorbeeld te pleiten voor afschaffing van nachtvluchten, bekijken hoe het aantal korte vluchten te beperken en te promoten om zo veel mogelijk afstanden tot 750 kilometer per trein af te leggen. In meerderheid was de raad het oneens met de plannen. De motie werd dan ook verworpen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES