Live bij RTV Stichte Vecht - Rondom de Raad 12 november 2019

woensdag 06 november 2019 20.20 uur

De gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 november staat in het teken van de programmabegroting 2020. In de programmabegroting en meerjarenbegroting geeft het college het beleid voor 2020 en volgende jaren aan. Het programma Rondom de Raad zendt de raadsvergadering live uit.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES