Samenvatting gemeenteraadsvergadering 12 november 2019

woensdag 13 november 2019 09.55 uur

De raad van 12 november stond in het teken van de Programmabegroting 2020. Ondanks een noodzakelijke bezuinigingsronde werd de begroting aangenomen. In Rondom de Raad blikten we met de waarnemend burgemeester terug.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES