Partijprofilering tijdens begrotingsraad 2020

woensdag 13 november 2019 11.21 uur

Naast behandeling van de Programmabegroting 2020, moties en amendementen was er tijdens de Algemene Beschouwingen voldoende tijd voor partijprofilering. Een aantal uitspraken van de fractievoorzitters zetten we op een rijtje.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES