Actieve samenwerking blijft nodig bij winkelleegstand Maarssen

woensdag 29 januari 2020 13.22 uur

Het winkelleegstandsprobleem is er niet één die makkelijk is op te lossen. Ondernemers en gemeente werken hard het straatbeeld aantrekkelijk te houden. Zo is het winkelgebied in de afgelopen jaren verdicht, maar blijft het wijzigen van bestemmingsplannen voor leegstaande panden nog steeds een probleem.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES