Subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving

donderdag 04 juni 2020 14.42 uur

Door het aannemen van de subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid krijgen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te mogelijkheid een financiële tegemoetkoming te ontvangen in hun plannen om te verduurzamen. Via het collegewerkprogramma is jaarlijks tot en met 2022 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het fonds. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 25.000,- per aanvraag. De initiatieven moeten aantoonbaar bijdragen aan de vermindering van de CO² uitstoot door reductie van energieverbruik of de opwekking van duurzame energie.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES