Commotie in Nigtevecht over ligplaatsenbeleid

maandag 08 januari 2018 21.15 uur

In Nigtevecht is er commotie ontstaan over de mogelijke komst van een bezoekersligplaats. Er is volop onrust in het dorp. Volgens het plan ‘Herziening Ligplaatsen in de Vecht’ worden er in Nigtevecht nieuwe ligplaatsen gecreëerd. De gekozen locatie wordt echter als onwenselijk betiteld. Aanleiding voor Het Vechtse Verbond om met een stevige motie richting gemeenteraad te gaan. Volgens de gemeente zijn de conclusies veel te voorbarig en is het een misverstand dat alles al vastligt. Het is een voorontwerp. Daar neemt fractievoorzitter Mieke Hoek geen genoegen mee: ‘Dit moet van tafel. Op papier en uit het voorontwerp.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES