Aftredende voorzitter OSV blikt terug

dinsdag 16 januari 2018 14.52 uur

Na een aantal jaren van besturen heeft voorzitter Angelika Pelsink besloten de voorzittershamer van de ondernemersvereniging OSV neer te leggen. Voor RTV Stichtse Vecht een reden om met Angelika in gesprek te gaan over behaalde successen, de veranderde verhoudingen met de gemeente en succesfactoren over de afgelopen jaren. Naast successen werden ook doelstellingen niet behaald. Te denken valt aan de beoogde samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs. Kansen heeft de ondernemersvereniging nog volop. De wens is om de samenwerking met de in het noordwesten van de gemeente gevestigde ondernemers in de komende jaren te realiseren.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES