ANBI Informatie

ANBI Informatie

RTV Stichtse Vecht is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiertoe publiceren wij de voor de belastingdienst noodzakelijke informatie op deze pagina.

Naam van de instelling

Stichting RTV Stichtse Vecht (RTV Stichtse Vecht) te Maarssen

RSIN nummer

850261296

Contactgegevens van de instelling

Bezoekadres:
Gageldijk 2
3602 AL  Maarssen
Postadres:
RTV Stichtse Vecht
Burg. Huydecoperhof 12
3604 CC  Maarssen

Per mail kunt u ons bereiken via redactie@rtvstichtsevecht.nl of via bestuur@rtvstichtsevecht.nl.

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

RTV Stichtse Vecht is de lokale omroep voor Stichtse Vecht en stelt zichzelf ten doel om de inwoners van Stichtse Vecht en andere belangstellenden te informeren, culturele instellingen in Stichtse Vecht voor het voetlicht te brengen en te onderhouden in de breedste zin van het woord via haar radio en tv kanalen en via Internet (website, sociale kanalen).RTV Stichtse Vecht wordt als lokale publieke mediainstelling bekostigd door de gemeente op basis van de richtlijnen van het ministerie van OCW en de VNG.

Het beleidsplan

Ons beleidsplan bestaat voornamelijk uit onze speerpunten welke elk jaar worden verwoord via onze hoofdredacteur en voorgelegd aan het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO).

De functie en namen van de bestuurders

Het bestuur is onbezoldigd (verkrijgt geen vergoeding van de lokale omroep)

Voorzitter: Eric Loman

Penningmeester: Corinne van den Berg

Secretaris: Johan Bos

Het beloningsbeleid

RTV Stichtse Vecht is een stichting en draait voornamelijk op vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. De hoofdredacteur is de enige kracht welke een beloning krijgt. De verantwoording van deze beloning wordt jaarlijks in de financiele stukken vermeld en doorgegeven aan het Commissariaat van de Media.

De verslagen van de uitgeoefende activiteiten en de financiele verantwoording vindt u in de hieronder gepubliceerde jaarverslagen.

Documenten