Visie Horecabeleid Stichtse Vecht

woensdag 16 mei 2018 14.50 uur | laatst gewijzigd: woensdag 16 mei 2018 13.54 uur | auteur: Jan Van Dam

Het visie horecabeleid moet als opvolger gaan dienen van het in 2011 vastgestelde ‘gastvrij Stichtse Vecht’. In dit beleid zegt het college, zijn de gezamenlijke ambities en doelstellingen van gemeente en horecasector opgenomen zodat we de karakteristieke kenmerken van onze gemeente kunnen waarborgen, en ruimte bieden voor ontwikkelingen. Bij omwonenden is er verzet tegen de nieuwe plannen volgens hen zijn zij niet gehoord en niet bij de visie betrokken zij maken zich ernstig zorgen. De politieke partijen zijn verdeeld over de openingstijden waardoor volgens sommigen de geluidsoverlast zich gaat verplaatsen.

Bij het inspreekrecht voor bewoners sprak mevrouw Zijlstra als bewoonster van de Schippersgracht duidelijke taal: “ Wij zijn fel gekant tegen uitbreiding van ’t Schippertje, wij ondervinden daar veel overlast van en slapen met de ramen dicht.” Liet zij weten. Ook merkte zij op dat er niets valt te lezen over de bewoners, zij maakt zich ernstige zorgen. “wij willen als bewoners gehoord worden” beet zij de wethouder toe. Pauline Bredt-Aler (VVD) sprak haar waardering uit over de liberale manier waarop dit stuk is geschreven. Volgens Bredt-Aler hoeft de vrije openingstijd niet te leiden naar geluidsoverlast, en de pontons als terras is volgen haar een goede oplossing. Volgens Mieke Hoek(Het Vechtse Verbond) geeft het oprekken van de sluitingstijden juist een onrustige nacht. De PvdA mist de gesprekken met de omwonenden, en moet volgen hen het plan opnieuw bestudeerd worden. Marja van Gaalen (GroenLinks) is erg ingenomen met dit stuk, en juicht alles wat de levendigheid in deze gemeente bevorderd toe. Volgens Van Gaalen is het belangrijk dat er goed gaat worden gekeken naar het parkeren. Karin van Vliet(Streekbelangen) maakt zich zorgen over verplaatsing van de geluidsoverlast door vrije sluitingstijden. Ruud Vermeent(PVV) laat weten dat er over het algemeen te weinig naar de inwoners geluisterd wordt. Wethouder JW Klomps maakte duidelijk dat het om een visie gaat. En stelde dat er diverse startpilots komen, per pilot komt er dan een startnotitie. Ook het monitoren van de notities is een onderdeel van de visie, en de raad wordt per pilot geïnformeerd. Voor het naar de raad gaat is er eerst overleg met bewoners.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES