Touristisch Overstappunt voor Vreeland

zaterdag 05 oktober 2019 16.16 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 05 oktober 2019 15.19 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht
Foto: Jeroen

In september 2018 heeft het college het principebesluit genomen om een Toeristisch overstappunt (TOP) op het Sperwerveld uit te werken conform variant dorpsraad Vreeland. Het ingestemde voorlopig ontwerp biedt de mogelijkheid de parkeerwens van de dorpsraad in te passen en met een TOP te laten samengaan. Bij de inrichting van het gebied worden de mogelijkheden benut om het verhaal te vertellen van het waardevolle erfgoed en cultuurhistorie op het terrein, zoals het (voormalig) kasteel Vreeland, de bunker van de Hollandse Waterlinie en onderdeel van het complex De Plantage.

Een TOP is een locatie aan de rand van recreatiegebieden en kernen, waar de toerist/recreant makkelijk kan parkeren en van daaruit kan ‘overstappen’ op een wandel- of fietsroute. De TOP Sperwerveld draagt bij aan collegewerkprogramma ‘We willen passende en toegankelijke opties voor vrijetijdsbesteding binnen de gemeente’ en ‘ We zorgen goed voor ons cultureel erfgoed’. Het past daarnaast in het uitgangspunt om de toeristische bezoekersstromen te kanaliseren en gemotoriseerd toeristisch verkeer zoveel mogelijk aan de randen van de kernen op te vangen. Het overstappunt in Sperwerveld kan de 4e TOP in de gemeente worden naast Maarsseveense Plassen, Station Breukelen en Slot Zuylen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES