Gemeente wil ‘mobiel buurthuis’ aanschaffen


donderdag 10 oktober 2019 20.03 uur | laatst gewijzigd: donderdag 10 oktober 2019 19.09 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college van B&W wil een ‘box in de wijk’ aanschaffen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘De box kan worden ingezet als een mobiele en vereenvoudigde versie van een buurthuis. Doordat de box incidenteel is in te zetten tegen relatief lage kosten verwachten wij dat er vernieuwende initiatieven voor ontmoeting tot stand zullen komen.’

Kosten
De kosten van aanschaf zijn éénmalig € 40.000,-. Portaal draagt € 5.000 bij aan deze investering. De jaarlijkse kosten bedragen € 3.995,-. Zowel Portaal als Welzijn Stichtse Vecht hebben aangegeven mee te willen doen met de Box in de wijk.

Mobiele box
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het idee is om gebruik te maken van een mobiele box die overal in de gemeente is in te zetten. Deze box is geschikt voor maximaal 15 mensen. De ruimte kan groter gemaakt worden door de buitenruimte erbij te betrekken met behulp van bijvoorbeeld parasols. De box is mobiel, toegankelijk en kan dichtbij bewoners worden geplaatst. De box kan o.a. worden ingezet voor informatie- en klankbordgroepbijeenkomsten of spreekuren. Tegelijkertijd mogen bewoners ook zelf gebruik maken van de box, bijvoorbeeld voor een buurtfeest. De box is daarmee niet alleen van de gemeente, maar ook van de bewoners.’

Ontmoeten
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Op bewonersavonden, klankbordgroep bijeenkomsten of andere participatietrajecten zien wij vaak nog dezelfde bewoners verschijnen. De gemeente wil echter het liefst alle, dan wel zoveel mogelijk bewoners bereiken. Tegelijkertijd zien wij ook dat er weinig plaatsen zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, terwijl daar wel veel behoefte aan is.’

In de commissievergadering van 15 oktober wordt het voorstel van het college met de politiek besproken. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES