Onderwijshuisvesting Zuilense Vecht

donderdag 17 oktober 2019 19.03 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 18 oktober 2019 13.12 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Naar aanleiding van de brandbrief van het college van bestuur van WereldKidz, wordt de school en andere belanghebbenden uitgenodigd om een zienswijze op te stellen over de eventuele dislocatie van KBS De Pionier in Zuilense Vecht. De gemeente Stichtse Vecht ziet echter wel een samenhang tussen de omvang van de hoofdvestiging op Daalse Hoek van KBS de Pionier en de omvang van de eventuele dislocatie in Zuilense Vecht en de urgentie om woningbouw te realiseren op de Daalse Hoek. (Foto ter illustratie).

GebiedsPlan
Gemeente Stichtse Vecht: 'Als onderdeel van de 2e fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht is het GebiedsPlan Zuilense Vecht samengesteld. Dit GebiedsPlan is een tussenstap om de haalbaarheid te toetsen van de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht. In het Gebiedsplan worden alle belangen afgewogen. Daaruit blijkt dat het haalbaar is om het GebiedsPlan te realiseren, inclusief de ruimtelijke inpassing van een onderwijsvoorziening.'

Besluitvormingsproces
Het GebiedsPlan Zuilense Vecht staat gepland op 17 december 2019 voor besluitvorming in de raad. Gemeente Stichtse Vecht: 'In januari 2020 neemt het college een voorgenomen besluit over onderwijsvoorzieningen in Daalse Hoek en Zuilense Vecht als vervangende nieuwbouw voor KBS De Pionier. Hierop kunnen belanghebbenden binnen zes weken zienswijzen indienen. Kort hierna neemt het college, met inachtneming van alle ingediende zienswijzen, een definitief besluit. Dan volgt de bespreking van het raadsvoorstel in de raadscommissie Sociaal Domein en (indien besluitrijp bevonden) besluitvorming in de raad tegen medio april 2020. Hierbij hebben belanghebbenden gelegenheid om voorafgaand aan deze vergaderingen in te spreken.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES