Utrechtse Water- & klimaatpartners bundelen krachten voor klimaatrobuuste regio

woensdag 23 oktober 2019 08.51 uur | laatst gewijzigd: woensdag 23 oktober 2019 07.56 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Stichtse Vecht heeft zich aangesloten bij een nieuw netwerk Water en Klimaat. Tijdens de Utrechtse klimaattop ondertekenden bestuurders van 14 gemeenten, de provincie Utrecht, het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht een samenwerkingsovereenkomst. Deze partners in Water en Klimaat spraken af samen met de omgeving aan de slag te gaan voor een klimaatrobuuste regio Utrecht Zuid-West. De klimaattop op vrijdag 18 oktober jl. stond in het teken van klimaatadaptatie en regionale samenwerking. 
(Printscreen website klimaatklaar.nl).

Samenwerking en maatwerk cruciaal

Het klimaat verandert. Ook de regio Utrecht krijgt steeds vaker te maken met hogere temperaturen, heftigere neerslag, aanhoudende droogte en toenemende kans op overstromingen. Gevolgen die iedereen raken. Linda van Dort, wethouder duurzaamheid, klimaatadaptatie en water in Stichtse Vecht: “Klimaatverandering houdt niet op bij gemeentegrenzen. Als Stichtse Vecht willen we klimaatneutraal worden, maar dat kunnen we niet alleen. Alleen samen kunnen we Nederland, en daarmee onze regio Utrecht leefbaar houden. Dat is precies waarom we in dit nieuwe netwerk Water en Klimaat bezig zijn met het maken van een regionale adaptatie strategie. In deze gebiedsgerichte strategie zoeken we de aansluiting met onder andere de energietransitie, de circulaire economie, de bouwopgave, biodiversiteit en mobiliteit.”


Regionale adaptatie strategie
Het Netwerk Water & Klimaat is ontstaan uit de samensmelting van voormalige netwerken Winnet en Coalitie Ruimtelijke Adaptatie regio Utrecht. Het netwerk Water & Klimaat richt zich op 5 speerpunten: (1) klimaatbestendige wijkontwikkeling, (2) groene, gezonde en compacte stad, (3) bereikbaarheid en veiligheid, (4) natuur, landschap en recreatie (5) een robuuste afvalwaterketen. Daarbij staan samenwerking en lokaal maatwerk voorop.

Klimaatklaar.nl

Voor bewoners is er de website www.klimaatklaar.nl. Een informatief platform met inspiratie en handige tips waar bewoners zelf meteen mee aan de slag kunnen. Het netwerk Water en Klimaat heeft een rijkssubsidie gekregen vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van €802.000,- voor de aanpak van 5 klimaatbestendige wijken in de regio Utrecht. De financiële bijdrage gaat in Stichtse Vecht naar het project ‘Kockengen Waterproof’. Dit heeft een extra bijdrage ontvangen voor een monitoringssysteem, bestaande uit een aantal peilbuizen in de wijk. Dit systeem onderzoekt de invloed van een afwateringsriool op de grondwaterstand in de veengrond.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES