GroenLinks in de bres voor voetbalverenigingen

maandag 02 december 2019 14.30 uur | laatst gewijzigd: maandag 02 december 2019 13.46 uur | auteur: Robbert Oelp

De 9 voetbalclubs in Stichtse Vecht maken zich grote zorgen over de harmonisatieplannen van het College. GroenLinks deelt de zorgen en heeft vragen aan het college van B&W gesteld: 'Het proces om tot een harmonisatiemodel te komen lijkt niet constructief te verlopen.'

De negen voetbalverenigingen in een eerdere verklaring: 'De plannen lijken een kille bezuiniging en het afschuiven van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden naar bestuursleden die als vrijwilligers al veel tijd en energie in hun club investeren.'

Raadslid Verstoep van GroenLinks maakt zich zorgen en heeft vragen aan het college gesteld: 'De fractie van GroenLinks Stichtse Vecht maakt zich zorgen of het college er voldoende aan doet om deze harmonisatie, met oog voor de wensen en behoeften van de sportverenigingen, goed te laten verlopen. We zijn dan ook erg benieuwd naar de feitelijke stand van zaken van de overleggen met met name de voetbalverenigingen.'

In een recent overleg met raadsleden en voetbalverenigingen kreeg GroenLinks de indruk dat er geen gedeeld kader is van de problematiek, geen gedeeld besef over de financiële consequenties en geen gedeeld besef over de huidige kwaliteit van de sportvelden. Raadslid Verstoep in een toelichting op gestelde vragen: 'Ook viel het onze fractie op dat het proces, om tot een harmonisatiemodel te komen, niet constructief lijkt te verlopen. Genoeg aanleiding dus voor onze fractie om te starten met enkele technische vragen.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES