Gemeente lanceert actieplan 'Stichtse Vecht Werkt'

donderdag 05 december 2019 16.13 uur | laatst gewijzigd: donderdag 05 december 2019 15.16 uur | auteur: Robbert Oelp

Nog te veel inwoners van Stichtse Vecht staan aan de zijlijn terwijl zij eigenlijk zouden willen en/of kunnen werken. Daarom investeert het college nu en in de komende periode extra in het begeleiden van kwetsbare groepen naar werk en participatie. Deze investeringen zijn gebundeld in het Actieplan Stichtse Vecht Werkt.

In het actieplan wordt langs drie lijnen ingezet op meer participatie. Gemeente Stichtse Vecht: 'Ten eerste brengen we onze klanten nog beter in beeld. Zo krijgen we een goed beeld van de mogelijkheden, onmogelijkheden, competenties en wensen van onze klanten. Een deel van de klanten kan niet meteen de stap naar (betaald) werk maken. Daarom zorgen we ten tweede voor dekkend en passend pakket aan re-integratievoorzieningen met aandacht voor specifieke groepen. Tenslotte zetten we in op een verbetering van de werkgeversdienstverlening. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het beter informeren van werkgevers over de mogelijkheden om met de doelgroep aan de slag te gaan.'

NB Het actieplan is bijgevoegd als bijlage op de website. 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES