Haagstede komt eraan

donderdag 05 december 2019 16.35 uur | laatst gewijzigd: donderdag 05 december 2019 15.42 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

In juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Haagstede vastgesteld. Het nieuwbouwplan in Maarssenbroek omvat 155 woningen. In dit bestemmingsplan zijn woningen bestemd op een deel van de Maarssenbroekseslag. Door middel van een onttrekkingbesluit wordt dit mogelijk gemaakt. Uit het verkeersonderzoek blijkt dat het afsluiten van de weg geen problemen voor de doorstroom oplevert.

Het nemen van een onttrekkingsbesluit is een raadsbevoegdheid. Het besluit wordt ter inzage gelegd. Dan is het voor omwonenden mogelijk om gedurende een periode van 6 weken een zienswijze in te dienen. Daarna worden de eventuele zienswijzen, de beantwoording hiervan en het definitieve onttrekkingsbesluit aan de raad voorgelegd voor besluitvorming. Op 16 december is een inloopavond georganiseerd om omwonenden te informeren over het onttrekkingsbesluit en hoe inwoners een zienswijze kunnen indienen. Ook kunt u uw vragen kwijt over het mobiliteitsonderzoek. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES