BVL Nassau Tapijt leden in het zonnetje gezet.

dinsdag 14 januari 2020 17.45 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 14 januari 2020 16.51 uur | auteur: BVL Nassau Tapijt

Bij BVL Nassau Tapijt werden 2 trouwe leden in het zonnetje gezet.

Klaas Hendrik Verhoef (kleinzoon van mede oprichter Klaas Verhoef) en Laurens Niekerk zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de WBB (Woerdense biljartbond) door het Bestuur van de Bond gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap.

BVL Nassau Tapijt bestaat 22 augustus van dit jaar 75 jaar.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES