Educatieproject in Stichtse Vecht over voormalig Nederlands Indië

woensdag 15 januari 2020 10.00 uur | laatst gewijzigd: woensdag 15 januari 2020 10.10 uur | auteur: Ellen Querido-de Lange

Op 15 augustus 2020 is het 75 jaar geleden dat Japan capituleerde en er een formeel einde kwam aan de 2e Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Op 27 december jl. was het 70 jaar geleden dat de overdracht van de voormalige kolonie door Nederland aan de regering van de zelfstandige republiek Indonesië plaatsvond.

De geschiedenis van Nederlands Indië -voor, tijdens en na de 2e wereldoorlog- krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in de media. In Den Haag is in juni 2019 Museum De Sophiahof geopend en  het Wereldmuseum in Rotterdam toont tot 14 mei 2020 een interessante expositie over dit onderwerp Dossier Indië. Op televisie was er enkele weken geleden een interviewprogramma van Coen Verbraak over de ervaringen van de militairen in de periode van de dekolonisatie. Veel is echter nog onderbelicht gebleven. 

Vanaf 2016 vinden reeds, met steun van de gemeente, op een groot aantal scholen in Stichtse Vecht gastlessen plaats door betrokken vrijwilligers. Vanuit het ministerie van VWS is er vorig jaar, in het kader van de Collectieve regeling erkenning Indisch en Moluks Nederland, aan de stichting 4-5 mei Stichtse Vecht subsidie verleend om het educatieproject tot en met 2021 uit te bouwen. Daar zijn wij als vrijwilligers van de projectgroep natuurlijk enorm dankbaar voor. 

Dit voorjaar wordt aan de groepen 8 van basisscholen in Stichtse Vecht een educatieprogramma over deze gedeelde geschiedenis aangeboden. Scholen krijgen tot 10 februari a.s. de mogelijkheid in te schrijven voor het lesprogramma via de website https://educatie-indie-wo2-sv.nl/. Op deze website is ook meer informatie over de inhoud van het programma te vinden. Scholen die aan het project deelnemen krijgen het stripboek De Terugkeer als voorbereidend materiaal voor de gastles, waarbij iemand van de 1e of 2e generatie een persoonlijk verhaal vertelt. Deelnemende scholen hebben eveneens de mogelijkheid om zich aan te melden voor een educatief schoolreisje later dit voorjaar, naar bijvoorbeeld Museum Bronbeek in Arnhem.

Met het educatieproject wordt de kennis over de geschiedenis van Nederlands Indië vergroot. Ook geeft het inzicht in de achtergronden van de komst van honderdduizenden (Indische) Nederlanders en Molukse families naar Nederland, in de periode vanaf 1945 tot diep in de zestiger jaren. Tevens krijgen  jongeren de mogelijkheid om vanuit verschillende perspectieven over dit verleden kritisch na te denken, waardoor meer begrip kan ontstaan voor ontwikkelingen in de huidige, verwarrende tijd.  

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES