Gemeente zet e-tool in voor participatie schetsontwerp plein Harmonieplein

donderdag 16 januari 2020 10.57 uur | laatst gewijzigd: donderdag 16 januari 2020 10.11 uur | auteur: Robbert Oelp

Het Harmonieplein in Maarssen-Dorp wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk dorpsplein. Het moet een levendig plein worden met ruimte voor horeca, speelvoorzieningen voor kinderen, evenementen en maatschappelijke functies. Om te komen tot een definitief schetsontwerp gaat de gemeente Stichtse Vecht de e-tool ‘Maptionnaire’ inzetten; een digitale e-tool voor participatie in de leefomgeving.

Co-creatie
In de commissievergadering Fysiek Domein van 14 januari jongstleden stond de motie van raadslid Verstoep van GroenLinks op de agenda. Met de motie ‘Volgende stap in participatie van het Harmonieplein’ beoogt de partij een vorm van co-creatie voor het schetsontwerp van Harmonieplein te bewerkstelligen. Waar bij ‘participatie’ partijen (stakeholders en inwoners) kunnen meedenken daar kunnen partijen bij ‘co-creatie’ invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Raadslid Verstoep van GroenLinks: ‘Wij zouden graag bij projecten -  die zich ervoor lenen - co-creatie willen zien met stakeholders met als doel belangen bij elkaar te brengen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Dit pas ook heel goed bij het coalitieakkoord.’ 

Politieke reactie
Het idee van co-creatie kreeg viel sympathie uit de raad maar direct toepassen bij het Harmonieplein werd niet gesteund. Onno Tijdgat Lokaal Liberaal: ‘Wij zijn een beetje verbaasd over deze motie. Ons hebben geen signalen bereikt dat het participatieve traject niet goed verloopt. U geeft een oplossing voor een niet bestaand probleem.’ Pim van Rossum CDA: ‘Wij steunen het idee maar is het momentum niet voorbij?’ Raadslid Helling van Streekbelangen: ‘Wij zullen tegen de motie stemmen. Wij vinden dit op dit moment overbodig. Het is voor dit project achterhaald. In de toekost misschien wel.’ De Ronde ChristenUnie-SGP: ‘We hebben nog niet zo lang geleden het spoorboekje ruimtelijke ontwikkeling vastgesteld. Moeten we dan het spoorboekje aanpassen? Misschien moeten we het bij een project proberen dat nog moet beginnen.’

Maptionnaire
In een reactie op de behandeling van de motie gaf wethouder Veneklaas (CDA) aan een nieuwe e-tool in te gaan zetten om te komen tot een gedragen schetsontwerp voor het plein: ‘Er is een schetsontwerp voor het plein gemaakt en dit ontwerp wordt voorgelegd aan de klankbordgroep, de stakeholders en aan alle inwoners van Maarssen-Dorp. Want we gaan werken met de nieuwe tool ‘Maptionnaire’. Dit moet uiteindelijk leiden tot een definitief ontwerp.’ Stakeholders en inwoners kunnen thuis online hun reactie geven. De gemeente gaat daarnaast - bijvoorbeeld op een zaterdag - op het Harmonieplein staan en passanten vragen hun reactie op het ontwerp te geven.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES