Politiekantoor Breukelen gesloten voor publiek

maandag 03 februari 2020 08.24 uur | laatst gewijzigd: maandag 03 februari 2020 07.35 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De schaarse politiecapaciteit zonder dat dit de dienstverlening schaadt is in Stichtse Vecht een vraagstuk dat zich niet eenvoudig laat oplossen laat waarnemend burgemeester Van Mastrigt raadsleden weten: 'Het is namelijk niet alleen de druk vanuit het bewaken en beveiligen dat de capaciteit beïnvloed. Voor de komende jaren is de uitstroom van politiemensen groter dan de instroom. De verwachting is dat het enkele jaren zal duren voordat de instroom voldoende op orde is.' Omwille van de zeer lage aanloop was de openstelling van het Breukelse politiekantoor al beperkt. Het kantoor wordt nu gesloten voor publiek.

Maatregelen
Gezien de problematiek zijn er lokale en een regionale werkgroepen opgezet. Waarnemend burgemeester Van Mastrigt: 'In deze werkgroepen wordt bekeken welke maatregelen genomen zouden kunnen worden. Te denken valt aan de inzet van particuliere organisaties bij evenementen of verkeersregelaars voor de begeleiding van verkeer rond grote ongevallen. Allemaal met het doel de politie vrij te houden voor het politiewerk. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor meer samenwerking met onze boa’s. Bij alle mogelijke maatregelen wordt onderzocht wat de haalbaarheid is en wat het effect is voor de politiecapaciteit.'

Sluiting Breukels kantoor voor publiek
Omwille van de zeer lage aanloop was de openstelling van de politielocatie in Breukelen al beperkt tot drie dagdelen in de week. De politie geeft aan dat er nagenoeg geen aanloop is tijdens deze beperkte openstelling. Tijdens deze uren is wel altijd minimaal één politieagent aanwezig die daardoor niet inzetbaar is voor werkzaamheden in de wijk. Van Mastigt: 'Dit alles heeft geleid tot het besluit om de locatie van het politiebureau Breukelen de komende tijd niet open te stellen voor het publiek. In plaats van op het bureau zal de politie in de wijk aanwezig zijn. Op de deur van het politiebureau zal duidelijk worden aangegeven hoe men in contact kan komen met de politie.'

Veranderingen
Dit besluit past in de ontwikkeling dat steeds meer aangiftes gedaan worden via internet en niet meer op een bureau. Daarnaast is het al langer gebruikelijk dat de politie bij aangiftes van ernstige feiten bij de aangever thuis langs gaat. Van Mastrigt: 'In de gevallen dat deze vormen van aangifte doen niet passend zijn, kan men terecht op het politiebureau in Maarssen. Zodra de capaciteit weer enigszins op peil is, zal dit besluit, net als alle andere nog te nemen besluiten, opnieuw tegen het licht worden gehouden.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES