Plannen voor flinke uitbreiding Loenense golfbaan

donderdag 06 februari 2020 08.46 uur | laatst gewijzigd: donderdag 06 februari 2020 08.12 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Old Course Loenen - de golfclub van Loenen aan de Vecht - wil flink uitbreiden. Door aanschaf van agrarische grond ten zuiden van de huidige golfbaan wil de club groeien van de huidige 9-holes naar 16- tot 18-holes. De politiek zal gevraagd worden akkoord te gaan met aanpassingen van het bestemmingsplan en de door de gemeente gestelde voorwaarden. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Nota van uitgangspunten
Het geldende bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord” is vastgesteld in 2015, maar voorziet niet in een uitbreiding van de golfbaan. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig om de bestemming van “Agrarisch met waarden” te wijzigen naar de bestemming “Sport”. De gemeente heeft al aangegeven medewerking te willen verlenen aan de wijziging van de bestemming. De gemeente stelt daar echter wel voorwaarden aan vast. Deze voorwaarden betreffen landschappelijke inpassing, ruimtelijke veiligheid, recreatief medegebruik en openbare toegankelijkheid. Te denken valt aan een nieuwe verbinding tussen de dorpskern van Loenen en de Oostkanaaldijk. De uitgangspunten zijn vastgelelegd in een 'Nota van uitgangspunten'. Deze zal in de commissie van 11 februari aanstaande aan de politiek worden voorgelegd.

Gemeentelijke garantstelling
Om de uitbreiding te financieren is de aanschaf van circa 14 ha agrarische grond noodzakelijk. De vereniging zal zelf de helft ophoesten. Voor het andere deel zal een geldlening worden aangegaan. De bank stelt de voorwaarde dat de gemeente een volledige garantstelling afgeeft. Hiervoor is toestemming van de raad nodig. Het college van B&W wil deze garantstelling verlenen omdat daardoor het plan ten uitvoer kan worden gebracht. Volgens de gemeente is de uitbreiding gewenst. Het vergroot de plaatselijke sportieve en recreatieve mogelijkheden, er komen meer oefenfaciliteiten, het vergroot de toekomstbestendigheid van de vereniging en het houdt de club vitaal en financieel gezond.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES