Gaat gemeente garant staan voor noodzakelijke financiering golfclub Loenen?

zaterdag 15 februari 2020 13.32 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 15 februari 2020 14.05 uur | auteur: Robbert Oelp

De Loenense golfclub wil uitbreiden van 9 naar 16 tot 18 holes. Daarvoor moet een stuk agrarisch land worden aangekocht. Voor een deel van de noodzakelijke financiering is een garantstelling van de gemeente noodzakelijk. Met name de grootste partij in de raad - Lokaal Liberaal - is kritisch over de garantstelling en heeft haar twijfels.

Tijdens de commissie sociaal domein wordt verder gesproken over de plannen van de club en de garantstelling: 'Het betreft een 100% garantstelling voor een bedrag van € 500.000,-- voor aankoop grond door Old Course Loenen in verband met toekomstige uitbreidingsplannen.' De stichting Golfbaan Loenen gaat voor de financiering een geldlening aan bij de Nederlandse Waterschapsbank met een looptijd van 15 jaar. De bank eist een 100 % garantstelling van de gemeente. De vereniging zal middels ledenfinanciering en uit eigen middelen € 500.000,- beschikbaar stellen. De volledige koopprijs bedraagt € 1.000.000,-. De lening bij NWB is voor de vereniging interessant vanwege de lage rente.

De partijen Lokaal Liberaal, PvdA en Streekbelangen hebben eerder technische vragen ingediend om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen en de noodzaak van de financiering. Met name Lokaal Liberaal is kritisch over de verplichte garanstelling die door de gemeente moet worden afgegeven. Voor het college van B&W is het een formaliteit en het risico beperkt. In vragen van Streekbelangen daarover reageerde de gemeente: 'Er is een laag financieel risico voor de gemeente, aangezien de vereniging en stichting, blijkens het SWS rapport, voldoende middelen hebben. Daarnaast verkrijgt de gemeente het recht van eerste hypotheek voor het geval de stichting niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen.'

De politiek gaat in de commissie van aanstaande dinsdag verder met elkaar in debat. Naar verwachting zal het onderwerp in de raad van 3 maart worden aangeboden ter besluitvorming.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES