Gemeente ontwikkelt nieuw laadpalenbeleid


zondag 23 februari 2020 21.04 uur | laatst gewijzigd: maandag 24 februari 2020 08.11 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht
Foto: Deyan Georgiev

Uit de antwoorden van door het CDA gestelde vragen aan het college van B&W blijkt dat de gemeente Stichtse Vecht naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal het geactualiseerde laadpalenbeleid aan de gemeenteraad zal voorleggen.

Voor het CDA is het een gemiste kans dat Stichtse Vecht niet is aangesloten bij MRA-Elektrisch. MRA-Elektrisch is een project van de samenwerkende overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Volgens de website van MRA-Elektrisch zijn er bij dit initiatief twee laadpalen in Stichtse Vecht aangesloten: eentje in Maarssen en eentje in Breukelen. Het CDA ziet graag dat de gemeente zich aansluit bij MRA-Elektrisch.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Toen MRA-elektrisch werd opgezet, werd er per paal een bijdrage van €1.000 gevraagd aan de gemeente. Vanwege deze kosten hebben we de beleidsregels opgesteld en ervoor gekozen het plaatsen van palen aan de markt over te laten. De kosten van het plaatsen van laadpalen worden hiermee door de markt gedragen.’ 

Uit de evaluatie van het huidige laadpalenbleid concludeert de gemeente dat de doorlooptijd van een aanvraag erg lang is en dat de uitbreiding van bestaande plekken traag verloopt. Dit omdat er in het huidige beleid wordt gewacht tot een nieuwe aanvraag gedaan wordt. In het nieuwe beleid zal dit worden aangepast. Het geactualiseerde laadpalenbeleid zal eind tweede kwartaal aan de raad worden voorgelegd. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES