College kan zich vinden in keuze gemeenteraad om te komen tot meerderheidscoalitie

woensdag 04 maart 2020 15.53 uur | laatst gewijzigd: woensdag 04 maart 2020 15.17 uur | auteur: Robbert Oelp

Wat op de agenda van de gemeenteraad als een herstemming van een motie van de vierde wethouder stond, leidde in de praktijk tot een debat over de huidige bestuurlijke stand van zaken. Uiteindelijk werd unaniem een motie aangenomen met als doel te komen tot een meerderheidscoalitie. Deze keuze stemt het college van B&W tot tevredenheid: 'Wij zijn blij dat ons eerdere verzoek om uitbreiding van het huidige college in de motie is opgenomen.'

College van B&W over de onstane situatie: 'We begrijpen heel goed dat de gemeenteraad veel waarde hecht aan een bestuur op basis van een meerderheidscoalitie. Dat laat de unaniem aangenomen motie van gisteravond zien. Een formateur gaat nu op zoek naar één of meerdere coalitiepartners die de coalitie en het college kunnen versterken. Wij zijn blij dat ons eerdere verzoek om uitbreiding van het huidige college in de motie is opgenomen. Daarmee wordt recht gedaan aan de complexiteit van de opgaven die er bestuurlijk liggen voor Stichtse Vecht. Lokaal en in de regio. En ondertussen werken we door in de huidige samenstelling.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES