Werkzaamheden bos van Over-Holland

donderdag 23 april 2020 10.26 uur | laatst gewijzigd: donderdag 23 april 2020 09.31 uur | auteur: wijkcommissie Breukelen Noord

Het Utrechts Landschap heeft het voornemen het park Over-Holland grondig te restaureren. Vele aspecten van het oude overpark zijn de afgelopen jaren verdwenen of verwaarloosd en zullen worden hersteld.

De geschiedenis van de buitenplaats en het park gaat terug tot de late zeventiende eeuw. De monumentale beukenlaan dateert al uit deze tijd. Deze laan vormde een zichtas vanuit het huis dat aan de overkant van de Rijksstraatweg ligt richting de ruïne van kasteel Aastein. Deze zichtas is door latere ruimtelijke ingrepen zoals de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal onderbroken maar laan en huis hebben tot op de dag van vandaag nog een directe relatie.
Het parkkarakter van de overplaats is de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Door diverse stormen in de afgelopen jaren is er veel schade aan de lanen, die geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. Waterpartijen moeten nodig worden geschoond en beplanting is verwaarloosd. Ook de voormalige tuinschuur bij de ingang verkeerde in slechte staat, maar deze is inmiddels gerestaureerd.

Het restauratieplan bevat onder anderen de volgende onderdelen:
Opknappen van de entree
Herstel van verdwenen laanstructuren en versterking van bestaande lanen
Opschonen van sloten
Aanleg van bruggen, plaatsen van banken
Herstel en uitbreiding van padenstelsel
Herstel van beplanting waaronder de aanleg van boomgaarden

Het wachten is op een vergunning van de Gemeente voor het verder uitvoeren van de plannen van het Utrechts Landschap.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES