Treedt Lokaal Liberaal weer toe tot coalitie Stichtse Vecht?

vrijdag 24 april 2020 17.45 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 24 april 2020 16.51 uur | auteur: Robbert Oelp

Op verzoek van de drie coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA heeft Tjapko Poppens in de rol van verkenner een advies uitgebracht over de verschillende mogelijkheden voor het vormen van een meerderheidscoalitie in Stichtse Vecht. Dit advies heeft Poppens vandaag aan zijn opdrachtgevers aangeboden. De eerste en voorkeursoptie is om het gesprek aan te gaan met Lokaal Liberaal.

De gemeenteraad van Stichtse Vecht bestaat uit 33 zetels. De huidige coalitie van VVD, CDA en PvdA heeft 12 zetels. Poppens ziet drie opties om te komen tot een meerderheidscoalitie van 17 zetels of meer. De eerste en voorkeursoptie is om het gesprek aan te gaan met Lokaal Liberaal. In het advies staan nog twee andere opties voor uitbreiding van de coalitie: een combinatie van Streekbelangen en de ChristenUnie-SGP, en opnieuw met GroenLinks.

Uit het advies: ‘Lokaal Liberaal staat open om opnieuw een bijdrage te leveren aan het gemeentebestuur. De uitbreiding van de coalitie met Lokaal Liberaal doet recht aan de verkiezingsuitslag van 2018. Ook komt er balans tussen partijen die ook landelijk actief zijn en een lokale partij.’ In het advies staan verder ook suggesties om de stabiliteit van het gemeentebestuur te versterken. Poppens: ‘Er is meer nodig dan een extra partij en een bestuurlijk stevige wethouder, want Stichtse Vecht kent een geschiedenis van politieke onrust en de omloopsnelheid van bestuurders is hoog.’

Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen, was eerder al, na de verkiezingen van 2018, verkenner en formateur in Stichtse Vecht. In maart vroegen de drie fractievoorzitters van de coalitie hem opnieuw om hulp. Sinds december 2019 heeft de huidige coalitie qua zetelaantal geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Op 3 maart heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen met de wens om te komen tot een coalitie die kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. 

De drie coalitiepartijen hebben de heer Poppens gevraagd om in het vervolgtraject als formateur op te treden. De komende periode gaat hij op basis van dit voorliggende advies verder inhoudelijk in overleg met de betrokken partijen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES