Gemeente: 'Toegekende subsidies mogen worden verrekend met gemaakte kosten'

donderdag 21 mei 2020 14.07 uur | laatst gewijzigd: donderdag 21 mei 2020 15.15 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht gaat aanvullend op de landelijke steunmaatregelen van het Rijk uitstel van betaling verlenen voor bijvoorbeeld huren. 'De al toegekende subsidies mogen worden verrekend met gemaakte kosten; verplichtingen worden nog niet kwijtgescholden. Omzet– en inkomstenderving worden niet gecompenseerd, met uitzondering van jeugdzorg. In het najaar maken wij de balans op van alle ingediende ondersteuningsverzoeken,' aldus de gemeente.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Inmiddels zien wij in het land ook gemeenten steunmaatregelen ontwikkelen en aanbieden. Ook in Stichtse Vecht worden begrijpelijkerwijs dergelijke verzoeken gedaan. Wij hebben oog voor de problemen van onze bedrijven, verenigingen en instellingen. Wij denken -binnen de financiële en beleidsmatige mogelijkheden die wij hebben- dan ook na over hoe we, naast de hulp die we nu geven, andere steun kunnen bieden.' Volgens de gemeente zijn de mogelijkheden niet onbegrensd. De Provincie vroeg eerder financiële steun bij de minister voor de financiële situatie van de gemeentes.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES