Gemeente doet onderzoek naar aardgasvrije bedrijventerreinen

donderdag 21 mei 2020 14.15 uur | laatst gewijzigd: donderdag 21 mei 2020 15.24 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht laat onderzoek uitvoeren naar aardgasvrije bedrijventerreinen: 'In de gemeente Stichtse Vecht moet voor eind 2021 in het kader van de transitievisie warmte ook een plan opgesteld worden voor bedrijventerreinen die zowel technisch, financieel als juridisch goed is onderbouwd. Er liggen ook kansen voor het aardgasvrij maken/ verduurzamen van bedrijventerreinen.'

Volgens de gemeente zijn aardgasvrije bedrijventerreinen aantrekkelijk: 'Het besparingspotentieel is groot, is in de meeste gevallen financieel aantrekkelijk, kan bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat en geeft onder andere een waardestijging van het vastgoed..

De gemeente Stichtse Vecht beschikt totaal over 9 bedrijventerreinen waar bedrijven gevestigd zijn die gebruik maken van aardgas voor primaire bedrijfsprocessen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is belangrijk om deze bedrijven tijdig in beeld te hebben en te begeleiden in het vinden van eventuele alternatieven. Het project gaat niet alleen over ondernemingen en ondernemers, het zal juist in nauwe samenspraak met ondernemers worden opgesteld.'

Voor het project zijn de bedrijventerreinen De Corridor en Merwedeweg als doelgebied geselecteerd, met name vanwege de representativiteit. Gemeente Stichtse Vecht: 'Met de resultaten van deze bedrijventerreinen kunnen we een aanpak maken voor de hele gemeente. Het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven trekt het project samen met de gemeente en een aantal strategische partners waaronder Berenschot en Procap.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES