Gemeente houdt vast aan bindingsregels sociale huurwoningen

maandag 06 juli 2020 09.57 uur | laatst gewijzigd: maandag 06 juli 2020 11.03 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De regering heeft begin jaren zestig speciale wijken gebouwd voor Molukse beroepsmilitairen en hun gezinnen. Zo ook een wijk in Breukelen. Sociale woningen die in betreffende wijken vrij komen, worden met voorrang toegewezen aan Molukse inwoners.

Onlangs kwam er op woningnet een woning in de Molukse wijk in Breukelen beschikbaar. Mensen die deel uitmaken van de Molukse gemeenschap hebben voorrang op overige woningzoekenden. De kandidaten werden op volgorde van de selectielijst benadert met het verzoek om aan te tonen dat minimaal 1 persoon van het huishouden deel uitmaakte van de Molukse gemeenschap.

Om te zorgen dat het aanbod van sociale huurwoningen zo goed mogelijk past bij de woonwensen van woningzoekenden zijn er voorrangsregels voor de verhuur van deze huurwoningen. Die staan in de huisvestingsverordening. Bijvoorbeeld een woningzoekende die van een grotere woning verhuist naar een kleinere woning heeft voorrang op andere woningzoekenden. Dat geldt ook voor een jongere wanneer deze inschrijft op een jongerewoning of voor iemand die minder valide is: hij of zij heeft voorrang voor een woning voor minder validen. Uiteraard mogen deze woningzoekenden ook een andere sociale huurwoning zoeken alleen geldt dan niet de voorrangsregel.

Daarnaast zijn er in de prestatieafspraken met de Woningstichting Vecht & Omstreken zogenoemde ‘bindingsregels’ afgesproken. Dat zijn voorrangsregels voor woningzoekenden die zich verbonden voelen met een bepaalde wijk of kern in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan woningzoekenden die in hun dorp willen blijven wonen omdat zij daar zijn opgegroeid, woningzoekenden uit de gemeenschap van woonwagenkampbewoners of uit de Molukse gemeenschap. De bindingsregels zijn ingesteld in overleg met de Woningstichting Vecht & Omstreken. Dit omdat deze specifieke groepen woningzoekenden hecht aan een eigen leefgemeenschap, veelal vanuit een historische achtergrond.

Wethouder Volkshuisvesting Hetty Veneklaas: “Met de voorrangsregels willen we zorgen dat alle woningzoekenden zich zoveel mogelijk thuis voelen in hun nieuwe buurt. En dat de woning zo goed mogelijk past bij de woonwensen van de nieuwe bewoners, de omvang van hun huishouden en hun inkomen. Dat het soms lastig is om vraag en aanbod van huurwoningen op elkaar af te stemmen, herken ik. Het is natuurlijk niet leuk als een woning die je zelf wel zou willen hebben, naar iemand anders gaat omdat die voorrang heeft, bijvoorbeeld vanwege zijn leeftijd, de woning die hij achterlaat of zijn herkomst. Deze situatie laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is dat er uitbreiding komt van het aantal huurwoningen in Stichtse Vecht.” 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES