Lokaal Liberaal wil geluids-en milieu effect rapporten N201 openbaar

zondag 26 juli 2020 15.43 uur | laatst gewijzigd: zondag 26 juli 2020 17.05 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De provincie heeft de plannen gepresenteerd over de aanpassing van de N201. Lokaal Liberaal wil dat het college van B&W alles in werking zet om de volledige geluids- en milieu effectrapporten openbaar te maken voor de dorpsraad Loenersloot. (Printscreen foto presentatie Provincie Utrecht)

Lokaal Liberaal in de aanleding bij de gestelde vragen: 'Bij de kern Loenersloot resulteren de plannen tot een opstelstrook van 2X2 rijbanen tot het stoplicht midden in het dorp waarna de twee rijbanen worden teruggebracht tot die ene rijbaan over de Loenerslootse brug. De dorpsraad Loenersloot heeft middels een WOB-verzoek de rapporten over geluid en milieu effecten opgevraagd. Echter zijn deze niet volledig en worden deze na onze informatie pas na 29 september a.s. vrij gegeven. Met de Statencommissie Milieu en Mobiliteit op 28 oktober en de beslissing van Provinciale Staten op 11 november is het dan voor de Dorpsraad Loenersloot onmogelijk om de rapporten tijdig te laten beoordelen.'

Lokaal Liberaal: 'Het zou fijn zijn als het college bij de provincie gaat bewerkstelligen dat de volledige geluids- en milieueffect rapporten over de N201 nabij Loenersloot zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 1 september, door de provincie worden vrij gegeven aan de dorpsraad Loenersloot.' 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES