Stichtse Vecht treft schikking met jeugdhulpaanbieder

donderdag 06 augustus 2020 10.32 uur | laatst gewijzigd: donderdag 06 augustus 2020 15.29 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

'Dokter Bosman' is een begrip als het gaat om hulpverlening op het gebied van jeugdzorg. In november 2019 kwam de instelling in het nieuws en bleek dat de jeugdhulpaanbieder financiële problemen had. Uiteindelijke redde een miljoeneninjectie de ggz-instelling van faillissement. De gemeente Stichtse Vecht heeft een schikking getroffen over terugvordering van ten onrecht gedeclareerde jeugdhulp over de jaren 2016 tot en met 2018.

Gemeente Stichtse Vecht in een brief eind juli aan de raadsleden van de gemeente: ‘Zoals wij u destijds schreven is de zorgcontinuïteit voor de jeugdige cliënten uit Utrecht West altijd onze eerste prioriteit geweest. Inmiddels kunnen wij u melden dat de noodzakelijke verbeteringen in bestuur en bedrijfsvoering zijn doorgevoerd. Dit geeft ons voldoende vertrouwen voor de toekomstige samenwerking.’ 

Gemeente Stichtse Vecht over de gemaakte financiële deal: ‘Daarnaast speelde de terugvordering van ten onrechte gedeclareerde jeugdhulp over de jaren 2016 tot en met 2018. Deze maand hebben wij met betrokken aanbieder overeenstemming bereikt over een schikking over terugbetaling van 75% van het gevorderde bedrag. Voor Stichtse Vecht bedroeg de oorspronkelijke vordering € 166.962, 22. Hiervan ontvangen wij nu € 128.373, 27. Dit bedrag wordt in termijnen terugbetaald.’ 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES