Onderzoeker aan de slag voor oplossing horeca / markt Kerkbrink

vrijdag 07 augustus 2020 10.21 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 07 augustus 2020 11.44 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Door de coronacrisis heeft de gemeente Stichtse Vecht maatregelen getroffen. Hierdoor is er meer ruimte nodig en wordt naast de Kerkbrink een deel van de Hazeslinger gebruikt. Doordat de horeca weer open is en ook behoefte heeft aan meer ruimte botsen partijen met elkaar. De gemeente heeft een onafhankelijke bemiddelaar / onderzoeker aangesteld om te komen tot een oplossing.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het college heeft in haar besluit van 14 juli aangegeven medewerking te willen verlenen aan een onafhankelijke bemiddelaar/onderzoeker voor een mogelijk alternatieve indeling van de markt voor de periode waarin de corona-maatregelen in acht genomen dienen te worden. Deze inventarisatie houdt rekening met gestelde kaders en vindt plaats onder de voorwaarde dat de uitkomst voor zowel de markt als de horeca bindend is.'

Het eerste gesprek onder leiding van een onafhankelijk bemiddelaar heeft plaatsgevonden. Vastgesteld werd dat gemeente en partijen nog wat objectieve informatie nodig hebben met betrekking tot de meest efficiënte indeling van de markt tijdens de corona opstelling. Gemeente Stichtse Vecht: 'Horeca en markt hebben hun commitment uitgesproken om gezamenlijk tot een gedragen oplossing te komen. Afgesproken is dat een tweede gesprek onder leiding van de bemiddelaar tot een definitief besluit zal leiden. Dit gesprek zal plaatsvinden in de maand augustus.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES